DNK TRADING & TECHNICAL SERVICES CO., LTD

Anh Dung

Địa chỉ:
46 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (848) 3.8325846 - 3.8351431
Fax: (848) 3.8325768
Điện thoại di động: 0903679714
http://www.dnktechco.com

Chứng nhận

Khách hàng tiêu biếu

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 5

Số người Online

Hiện có 3 khách Trực tuyến